ZUOK Hryniewicze: Referent ds. ochrony środowiska

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK) poszukuje pracownika na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

 • Bieżące monitorowanie prawnych aspektów środowiskowych oraz udział w analizach rozwoju instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu.
 • Nadzór nad prowadzeniem badań i analiz jakości środowiska oraz emisji na terenie zakładu. Współpraca z właściwymi w sprawach ochrony środowiska, laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakładzie.
 • Nadzór nad gospodarką odpadami oraz innymi aspektami.
 • Prowadzenie przeglądów oraz formułowanie zaleceń i rekomendacji dla kierowników instalacji.
 • Przygotowywanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń/zezwoleń.
 • Tworzenie i aktualizacja rejestrów środowiskowych wymagań prawnych.
 • Udział w postępowaniach i kontrolach administracyjnych związanych z wydawanymi decyzjami.
 • Uczestnictwo w pracach związanych, utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Opiniowanie inwestycji firmy w zakresie ochrony środowiska.

Proponujemy pracę w systemie jednozmianowym w godzinach 7.00-15.00.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, administracja, prawo).
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo wodne, Kodeks postepowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa.
 • Praktyczna wiedza w zakresie pozyskiwania pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej.
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, rzetelność.

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy. Możliwość rozwoju zawodowego. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu.

Termin składania CV upływa 15 listopada 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

Powrót na początek strony