AKTUALNOŚCI PRZETARGI KONTAKT PRACAProjekt „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Projekt „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko  Przedsiębiorstwo
 Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
"LECH" Spółka z o.o.

 
ul. Kombatantów 4, 15-110  BiałystokTargowisko Miejskie


Siedziba Firmy


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnychimg img