Tak będzie wyglądać nowoczesna kompostownia odpadów w ZUOK Hryniewicze

Rozpoczyna się budowa nowoczesnej kompostowani odpadów zielonych i biodegradowalnych, która powstanie w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach zarządzanym przez spółkę LECH. Dziś prezentujemy wizualizacje obiektu, który będzie gotowy w 2025 roku. Budowa zostanie dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Podobnie jak było to w przypadku sortowni i instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Ilustracja do artykułu kompostownia_02.jpg

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pod nazwą "Budowa kompostowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj". Powstanie instalacja do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności do 25 tysięcy ton na rok  w celu wytworzenia produktu końcowego spełniającego parametry nawozowe.

PROJEKT PRZYGOTOWANY – CZAS NA BUDOWĘ

Przetarg na budowę instalacji w formule „Zaprojektuj i zbuduj” wygrało Konsorcjum firm MTM Budownictwo Sp. z o.o. (lider) i MTM Ekotechnika Sp. z o.o., które na podstawie koncepcji przygotowało dokumentację projektową i rozpoczęło prace budowlane.

Kompostownia powstaje w ZUOK w Hryniewiczach, na terenie położonym za budynkiem nowoczesnej sortowni funkcjonującej w zakładzie od 2016 r. obok starego, zrekultywowanego pola składowego oraz wiat magazynowych surowców pochodzących z sortowania odpadów.

Instalacja składać się będzie z następujących elementów:

  1. Hala kompostowni wraz z bioreaktorami
    - zadaszona strefa przyjęcia odpadów
    - zadaszona strefa manewrowa
    - 8 żelbetowych bioreaktorów (z rezerwą na rozbudowę o kolejne 4 bioreaktory)
  2. Plac dojrzewania kompostu/stabilizatu
  3. Wiata magazynowa gotowego kompostu.

 

MINIMALIZACJA UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWYCH

W instalacji technologicznej biologicznego tlenowego przetwarzania odpadów, składającej się z 8 zamkniętych bioreaktorów, prowadzony będzie proces rozkładu materii organicznej przy kontroli temperatury i stężenia tlenu w przetwarzanych odpadach. Reaktory będą wyposażone w system pozytywnego napowietrzania oraz system korekcji wilgotności odpadów.

Zamknięte bioreaktory kompostowe pozwolą na ujęcie powietrza poprocesowego i jego oczyszczenie w płuczkach chemicznych i biofiltrach, zapewniając zminimalizowanie uciążliwości odorowych dla ludzi i środowiska.

BUDOWA ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW Z NFOŚiGW

Budowa i uruchomienie instalacji będzie kosztować ponad 41 mln 787 tys. zł brutto, ale na realizację projektu spółka LECH pozyskała wsparcie ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami” podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW na dotację bezzwrotną w wysokości 9,9 mln zł oraz pożyczkę preferencyjną w kwocie ponad 23 mln zł, do spłaty do 2038 r.

Pozostała suma zostanie pokryta ze środków własnych spółki (1 mln 163 tys. zł środki własne i 7 mln 684 tys. zł środki własne w formie podatku VAT). Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana 8 sierpnia 2023 r.

KOMPLEKSOWY SYSTEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU

Nowoczesna kompostownia będzie kolejną instalacją kompleksowego systemu gospodarki odpadami Miasta Białegostoku, którą realizuje miejska spółka P.U.H.P. LECH.

W ZUOK w Hryniewiczach funkcjonują 2 sortownie odpadów komunalnych (w tym nowoczesna oddana do użytku w 2016 r.), kompostownie odpadów bio i zielonych typu KNEER, pola składowe oraz trwa bodowa instalacji do produkcji deski kompozytowej z opakowań wielomateriałowych i tworzyw sztucznych.

Drugi nasz zakład (ZUOK Białystok) to instalacja termicznego przekształcania odpadów, gdzie dzięki ich spalaniu produkowana jest energia elektryczna i cieplna. To jedna z zaledwie 9 funkcjonujących w Polsce ITPOK, co wyróżnia Białystok na tle innych miast w kraju.

Nowa kompostownia  pozwoli na zwiększenie wydajności w gospodarce odpadami i wypełnienie obowiązków określonych przez prawo krajowe oraz Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE, w sprawie składowania odpadów, 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz obowiązków wynikających z prawa polskiego przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska.

Powrót na początek strony