Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 48 wyników ze wszystkich kategorii.

Przetarg nieograniczony NDZ.231.3.2018.DM „Świadczenie usługi przyjęcia i oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowo-socjalnych pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2018-02-14

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-02-28

Przetarg nieograniczony NDZ.231.5.2018.DM „Świadczenie usługi transportu odpadów balastowych w 2018 roku”

Data utworzenia: 2018-01-18

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-26

Ogłoszenie o Konkursie NIR.231.1.4.2018.AT „Konkurs architektoniczny zabudowy i zagospodarowania terenów Targowiska Miejskiego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej”

Data utworzenia: 2018-01-16

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-02-02

Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-01-10

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE METALI ŻELAZNYCH POWSTAŁYCH W PROCESIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA R1

Data utworzenia: 2018-01-05

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-11

Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-01-04

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-10

Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r. w zakresie emisji do powietrza.

Data utworzenia: 2018-01-03

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-12

,,Świadczenie usługi transportu odpadów poprocesowych w 2018 roku"

Data utworzenia: 2018-01-03

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-12

Przetarg nieograniczony NDZ.231.1.2018.DM „Najem ładowarki kołowej”

Data utworzenia: 2018-01-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-12

,,Dostawy worków typu BIG - BAG do zestalania i stabilizacji popiołów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-21

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-02

,,Dostawy mocznika granulowanego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-20

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-29

Dostawy sproszkowanego węgla aktywnego luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku

Data utworzenia: 2017-12-15

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-22

Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie eksploatacyjnej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku w 2018 r.

Data utworzenia: 2017-12-14

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2017-12-22

Ogłoszenie o przetargu NAO.233.7.2017.IN „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w 2018 roku”

Data utworzenia: 2017-12-13

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-22

Przetarg nieograniczony NDZ.231.24.2017.DM „Wywóz nieczystości płynnych z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-12-12

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-20

Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-12-07

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2017-12-18

,,Konserwacja i remonty urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w okresie od 2018 roku do 2020 roku"

Data utworzenia: 2017-12-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-13

,,Dostawy wodorotlenku wapnia oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-13

Przetarg nieograniczony NDZ.231.20.2017.DM: "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP dedykowanego Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-12-05

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-17

Powrót na początek strony