Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 13 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie Ofertowe DT.233.57.2017.AZ ,,Zakup samochodu osobowego typu SUV o DMC do 3,5 T na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku".

Data utworzenia: 2017-10-13

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-10-23

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego przepompowni p.poż.

Data utworzenia: 2017-10-12

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-10-20

Przetarg nieograniczony NZM.231.14.2017.DM "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-09-14

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-09-29

Dialog techniczny MZM.231.13.2017.IN związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej PUHP LECH Sp. z o.o.

Data utworzenia: 2017-08-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-08-30

Przetarg nieograniczony NZM.231.11.2017.DM „Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem Systemu Zabezpieczenia Przeciwpożarowego nowej Sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-08-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-09-06

Realizacja stoisk edukacyjno – informacyjnych Nasz Białystok jest Eko

Data utworzenia: 2017-07-31

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-08-03

Zagospodarowanie odpadów w postaci surowców wtórnych powstałych w procesie R12 w ZUOK w Hryniewiczach

Data utworzenia: 2017-07-26

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-30

Powrót na początek strony