O firmie

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo- Produkcyjne "LECH' Sp. z o.o. w imieniu Miasta Białystok zarządza kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz Targowiskiem Miejskim.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi spółka prowadzi:
- Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia odpadów)
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (sortownia, PSZOK, kompostownia, pola składowe).

Drugim obszarem działalności jest prowadzenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.

Zarząd Spółki:
Michał Stefanowicz - Prezes Zarządu
Alina Pisiecka - Wiceprezes Zarządu

Adres i kontakt
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. 85 653 94 44 - Sekretariat Zarządu
tel. 85 741 79 83 - Infolinia

Godziny pracy  7.30-15.30

NIP: 542-020-03-81
REGON: 050001472
KRS: 0000097008


Biuletyn Informacji Publicznej PUHP LECH >>

PUHP LECH działa w oparciu o Politykę Zintegrowaną Systemu Zarządzania. Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymogami norm systemu zarządzania jakością według normy PE-EN ISO 9001:2009, systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2005 i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N-18001:2004. 

Powrót na początek strony