Poszukiwany pracownik do nowej linii produkcji płyt kompozytowych - 31.01.2024 r.

ZUOK w Hryniewiczach poszukuje pracownika na stanowisko Technika utrzymania ruchu linii technologicznej, którego zadaniem będzie nadzór i eksploatacja ciągu technologicznego do produkcji płyt kompozytowych, który powstaje w zakładzie. Na oferty czekamy do 31 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ NA STANOWISKO TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU LINII TECHNOLOGICZNEJ – OPERATOR LINII (INSTALACJA RECYKLINGU)

Miejsce pracy:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK),16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
pracownik na stanowisku Technik utrzymania ruchu linii technologicznej – operator linii wykonuje czynności związane z bieżącym nadzorem i eksploatacją ciągu technologicznego do produkcji płyt kompozytowych
tj. sterowanie maszynami i urządzeniami wchodzącymi w skład nowoczesnej linii produkcyjnej, nadzór i kontrola przebiegu procesu technologicznego, bieżące prace konserwacyjne i naprawcze. W ramach potrzeb zakładu pracownik na stanowisku Technik utrzymania ruchu linii technologicznej – operator linii  zobowiązany jest do zapoznania się, oraz wspierania personelu technicznego w bieżącym nadzorze i eksploatacją pozostałych ciągów technologicznych ZUOK w Hryniewiczach.

Proponujemy pracę w systemie dwuzmianowym w godzinach:
- 6.00-14.00 
- 14.00-22.00.

Wymagania:
•    Minimum wykształcenie zawodowe techniczne .
•    Doświadczenie w pracy na stanowisku technicznym
•    Dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość
•    Gotowość podjęcia pracy w systemie zmianowym (3 zmiany)

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy . Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer: 85 67 84 914.

Termin składania CV upływa 31.01.2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

Powrót na początek strony