ZUOK Hryniewicze: stanowisko operator wagi / klasyfikator odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK) poszukuje pracownika na Stanowisko operator wagi / klasyfikator odpadów.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
•    ważenie i rejestrowanie pojazdów dostawczych, odbiorczych oraz wewnętrznych, przy pomocy programu komputerowego służącego do obsługi wagi oraz bazy danych BDO;
•    klasyfikowanie odpadów tj. nadawanie kodów i nazw zgodnie z katalogiem odpadów;
•    kontrolowanie rodzaju dowożonych odpadów z możliwością ich nie przyjęcia;
•    znajomość technologii w procesach gospodarki odpadami w ZUOK, w celu właściwego rozdziału na wadze klasyfikowanych i przyjętych odpadów według miejsc przeznaczenia, tj. sortowni, kompostowni, magazynu surowców i innych, pól składowych;
•    kierowanie zważonych samochodów do miejsc ich wyładunku lub załadunku;
•    nadzór nad rozładunkiem i załadunkiem;
•    znajomość aktualnego cennika oraz zasad naliczania i księgowania należności za przyjmowane odpady;
•    umiejętność tworzenia i posługiwania się dokumentami wymaganymi w procesach zagospodarowania odpadów:
-karta ewidencji odpadu,
-karta przekazania odpadu,
-podstawowa charakterystyka odpadu,
•    drukowanie dowodów ważeń, kart przekazania odpadu, zestawień, raportów.


Wymagania
•    wykształcenie minimum średnie;
•    możliwość wykonywania pracy dwuzmianowej ( 6-14 lub 14-22);  
•    biegła obsługa komputera- programy w środowisku Windows, pakiet Office;
•    umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej.
•    odpowiedzialność, zaangażowanie, rzetelność, punktualność.

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy. Możliwość rozwoju zawodowego. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu.

Termin składania CV upływa 04 listopada 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

Powrót na początek strony