ZUOK w Białymstoku już od 6 lat produkuje energię z odpadów

Już 6 lat minęło od czasu, kiedy 31 grudnia 2015 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, został oddany do użytku. W tym czasie spaliliśmy już 670 tysięcy ton odpadów, produkując dzięki temu 280 tys. MWh energii elektrycznej i 2 mln GJ ciepła systemowego, które trafiło do mieszkańców Białegostoku. Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego 6 lat funkcjonowania ZUOK.

Ilustracja do artykułu zuok6lat.jpg

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to wciąż jedna z nielicznych spalarni odpadów komunalnych funkcjonujących w Polsce.  

Zakład jest zarządzany przez miejską spółkę  P.U.H.P.LECH, która w imieniu Miasta Białystok realizowała projekt budowy spalarni pod nazwa „Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Aglomeracji Białostockiej”. To było bardzo poważne przedsięwzięcie pod względem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym.

50 miesięcy na uzyskanie pozwoleń

Spółce udało się pozyskać ogromna dotację unijną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 210 mln zł netto oraz pożyczkę  155 mln zł netto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cały projekt pochłonął 393 mln zł netto, z czego sama spalarnia kosztowała 333 mln zł netto. Resztę środków przeznaczono m.in. na budowę pola składowego pod odpady poprocesowe ze spalarni, rekultywacje starego pola odpadów komunalnych czy budowę linii do rozbiórki elektroodpadów.

Ale równie trudne jak pozyskanie pieniędzy, było uzyskanie wszelkich pozwoleń, które pozwoliłyby rozpocząć budowę. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony 30 września 2009 r., a prawomocne pozwolenie na budowę wydane zostało dopiero 50 miesięcy później – 2 grudnia 2013 r. Nie bez znaczenia przy tak długim procedowaniu były obawy przed powstaniem takiego zakładu, ale przede wszystkim protesty organizacji ekologicznych, które opóźniały wydanie kolejnych decyzji.

Z obecnej perspektywy, sama budowa wydaje się być najprostszym elementem całej inwestycji, bo trwała 25 miesięcy, czyli połowę krócej niż faza uzyskiwania pozwoleń i przygotowania projektów. Rozpoczęła się w grudniu 2013 r. i zakończyła w ostatnim dniu 2015 roku.

Energia z odpadów

Do ZUOK trafiają zmieszane odpady komunalne z Białegostoku oraz sąsiadujących gmin z Aglomeracji Białostockiej. Unieszkodliwiane są tu również pozostałości pochodzące z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z przepisami nie mogą być one składowane.

ZUOK jest w stanie przetworzyć maksymalnie do 120 tys. ton odpadów w ciągu roku. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie ponad 50 tys. MWh energii elektrycznej oraz 350 tys. GJ energii cieplnej, która trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, zarządzanej przez spółkę Enea Ciepło. Ciepło z ZUOK stanowi ok. 9-10 proc. rocznego zapotrzebowania Białegostoku w ciepło systemowe.

Przez prawie 6 lat swojej działalności zakład spalił ponad 670 tys. ton odpadów dostarczając do sieci ciepłowniczej blisko 2 mln GJ ciepła systemowego oraz 280 tys. MWh energii elektrycznej.
Klasyczny układ wytwarzania energii

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych to instalacja z klasycznym układem energetycznym do produkcji energii. W wyniku spalania odpadów powstaje energia cieplna w postaci przegrzanej pary o temperaturze 400 st. C. i ciśnieniu 40 bar. Służy do zasilania turbiny upustowo-kondensacyjnej napędzającej generator prądu wytwarzający energię elektryczną o napięciu 15 kV.

Z turbiny para zostaje też upuszczona i wykorzystana do podgrzania wody sieciowej w miejskiej sieci ciepłowniczej. Moc cieplna układu w trybie kogeneracji wynosi 17,5 MW, a elektryczna 6,08 MW. W trybie kondensacji intalacja ma moc 8,9 MW energii elektrycznej.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to priorytet przy projektowaniu i funkcjonowaniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Obiekt wyposażony jest w instalację oczyszczania spalin, która wychwytuje i unieszkodliwia zanieczyszczenia i toksyczne związki.  

Metoda oczyszczania spalin oparta jest o system NID, czyli półsuchą technologię łącząca kilka funkcji w jednym urządzeniu: absorpcję gazową chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich, dioksyn, furanów i cząstek stałych z wykorzystaniem węgla aktywnego i wapna oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego.

Instalacja wyposażona jest w system ciągłego monitoringu spalin, które kontrolują je przez 24 godziny na dobę. Oczyszczanie spalin działa na bardzo wysokim poziomie, powodując że emisje są dużo niższe niż dopuszczalne normy.

Powrót na początek strony