Dzień otwarty: 10 lat od rozpoczęcia budowy ZUOK

2 grudnia 2013 roku to data ważna w historii Białegostoku i spółki LECH. Dokładnie 10 lat temu otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę, co umożliwiło rozpoczęcie prac, w wyniku których powstał Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Z tej okazji w sobotę odbył się dzień otwarty w naszym zakładzie, podczas którego mieszkańcy mieli okazję zobaczyć, jak dzięki spalaniu odpadów produkujemy energię elektryczną i ciepło systemowe.

Ilustracja do artykułu 01.jpg

Pierwsza koncepcja budowy w Białymstoku nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych powstała już prawie 20 lat temu, niedługo po tym kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. To wtedy pojawiły się perspektywy pozyskania środków unijnych, dzięki którym byłoby możliwe zrealizowanie tak dużej i kosztownej inwestycji. Miał to być w założeniach jeden z najważniejszych elementów systemu gospodarki odpadami w mieście - nowoczesna elektrociepłownia, w której energia cieplna i elektryczna produkowana jest dzięki spalaniu odpadów. I tak się w końcu stało, chociaż przeprowadzenie tak skomplikowanego przedsięwzięcia wymagało czasu.

4 LATA PROCEDUR - 2 LATA BUDOWY

W końcu pojawiła się szansa na pozyskanie dużej unijnej dotacji i ostatecznie Miasto Białystok powierzyło realizację budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych miejskiej spółce PUHP LECH. We wrześniu 2009 roku nasza spółka złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji, co było formalnym momentem rozpoczęciem inwestycji.

W międzyczasie trwały starania o pozyskania dotacji unijnej. W końcu zostały zakończone sukcesem. PUHP LECH otrzymało decyzję o pozyskaniu dotacji z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 210 mln zł netto. Równolegle dotacje na budowy ITPOK-ów otrzymało w sumie sześć miast - oprócz Białegostoku, także: Bydgoscz, Konin, Kraków, Poznań i Szczecin. Aby dopiąć budżet inwestycji spółka pozyskała też 10-letnią preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 154 mln zł netto.

Po 50 miesiącach od rozpoczęcia procedur, 2 grudnia 2013 r. spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę, która rozpoczęła się natychmiast po otrzymaniu decyzji. Generalnym wykonawcą ZUOK w formule "Zaprojektuj i zbuduj" był Budimex SA.

Intensywne prace trwały prawie 25 miesięcy i zakończyły się przekazaniem instalacji do użytkowania 31 grudnia 2015 r. Przebieg budowy przypomina film, który można obejrzeć poniżej.

 

MIESZKAŃCY ZWIEDZAJĄ ZUOK OD 8 LAT

Od początku funkcjonowania ZUOK w Białymstoku odwiedzają mieszkańcy Białegostoku, a także miast z całej Polski. Odbywają się tu wycieczki zorganizowane ze szkół, uczelni i zakłądów pracy oraz weekendowe Dni Otwarte. Tak było też w ostatnią sobotę 2 grudnia 2023 r., w dniu kiedy minęło równo 10 lat od rozpoczecia budowy spalarni. Tego dnia odbył się kolejny Dzień Otwarty w ZUOK Białystok. Poniżej można zobaczyć galerię zdjęć ze zwiedzania zakładu.

Kolejne dni otwarte planujemy już w 2024 roku. Pierwszy z nich odbędzie się na przełomie lutego i marca. Zapraszamy!

 

Powrót na początek strony