Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 2024

Włączamy się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszej spółce PUHP LECH Spółka z o.o. – stanęły stacjonarne puszki WOŚP, do których pracownicy mogą wpłacać pieniądze i wspierać na akcję.

Ilustracja do artykułu Wielka Orkiestra.jpg

PUHP LECH Spółka z o.o. była też jednym z głównych partnerów 32 finału WOŚP Białystok, który odbył się 28 stycznia 2024 r. na Rynku Kościuszki pod patronatem Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku jest dedykowany zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Fundacja WOŚP planuje kupić urządzania dla:
- diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne
- diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry
- diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy
- rehabilitacji - sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc
- torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.

Powrót na początek strony