Wolne działki do przetargu na Targowisku Miejskim w grudniu 2017 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje o przetargu na udostępnianie wolnych działek poddzierżawcom od 1 stycznia 2018 r.

Ilustracja do artykułu targowisko_dzialki.jpg

Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego i w Biurze Spółki przy ulicy Kamiennej 17 w Białymstoku.

Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:
SEKTOR A:
4, 6, 6 X, 7, 7 X, 8 X, 15, 32, 61, 78, 85, 92, 93, 97, 145, 155,182, 190, 194, 200, 202, 235, 246, 259, 267, 268,
SEKTOR B:
3, 43, 46, 57, 61, 63,74, 82,121, 123, 133,141, 141 X,
SEKTOR BEMA:
14, 36, 37, 38, 39, 71, 80, 86,116,123, 133 X, 138, 235, 238, 239, 244, 262 X, 290, 293, 374, 386 X, 401, 421,459, 468 X, 481, 482, 501, 509, 510, 518, 533, 562,
SEKTOR C:
19, 25, 28, 68, 87, 150, 178, 190, 224,
SEKTOR D:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 19, 21, 31, 41, 42, 87, 88, 103,120,
SEKTOR F:
36, 64, 84, 91,
SEKTOR P :
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 63/1, 64
SEKTOR SW:
20, 21,
SEKTOR SX:
27, 29, 93, 94, 95, 96, 107,
SEKTOR W:
3, 4 X, 12, 14, 35, 49, 56, 72, 86, 87, 93,
SEKTOR Z:
10, 11, 44, 75,
PAWILON D – 42 m2
PAWILON 6: lok.17(35m2) - 485 PLN

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Biura PUHP Lech Sp. z o.o., Białystok, ul. Kamienna 17, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działki do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:
SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 268 – 188 PLN,
SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki 141 X – 300 PLN,
SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek 26, 80, 98,108,116, 293 – 188 PLN, 562-300 PLN
SEKTOR C: 172 PLN,
SEKTOR D: 172 PLN
SEKTOR F: 172 PLN
SEKTOR P: 269 PLN
SEKTOR SW: 188 PLN
SEKTOR SX: 188 PLN
SEKTOR W: 172 PLN
SEKTOR Z: 107 PLN,
Lokal w Pawilonie D 42 m2  - 427 PLN.


Oferty są przyjmowane od 08.12.2017 do 22.12.2017 do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2017 o godzinie 10.15  w siedzibie Spółki „LECH” w Białymstoku ul. Kamienna 17.  

Powrót na początek strony