Przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Białymstoku do 2021 roku ogłoszony

Do 4 maja 2018 r. można składać oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku. Plan przewiduje, że wykonawcy wybrani w drodze postępowania będą świadczyć swoje usługi w okresie od października 2018 r. do końca września 2021 r.

Ilustracja do artykułu moaika selektywna3.jpg

Spółka Lech zarządzająca systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Białegostoku ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających nanieruchomościach w sześciu poszczególnych sektorach na jakie podzielone jest miasto.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału mija 4 maja o godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETARGU >>

Usługi świadczone przez wykonawców wybranych w przeargu, w ramach nowych umów od jesieni będą realizować odbiór odpadów komunalnych według nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów jakie przewiduje Rozporządzenie Ministra Środowiska. Od tego momentu mieszańcy Białegostoku będą segergować swoje odpady wyrzucając je do kontenerów oznczonych kolorami:
- zielony - szkło
- żółty - tworzywa sztuczne i metale
- niebieski - papier
- brązowy - odpady bio
- brązowy - odpady zielone
- czarny - odpady zmieszane.

WIĘCEJ NA TEMAT PLANOWANYCH ZMIAN W SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW >>

Powrót na początek strony