Nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ilustracja do artykułu pojemnik.png

26 kwietnia 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Uchwała nr XXXIII/523/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1619).

Podjęcie uchwały wprowadzającej nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości nie powoduje obowiązku złożenia jeszcze raz deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Na nowych formularzach deklaracje będą składane przez właścicieli nieruchomości składających deklarację po raz pierwszy bądź właścicieli dokonujących zmiany w uprzednio złożonej deklaracji. Formularze zamieszczone są na stronie Odpady Białystok - Deklaracje

Powrót na początek strony