50-procentowe ulgi w opłatach dla dzierżawców Targowiska przedłużone do końca maja 2021 roku

Dzierżawcy punktów handlowych na Targowisku Miejskim otrzymają kolejną pulę pomocy finansowej od Miasta Białystok i spółki LECH, związaną z łagodzeniem skutków ekonomicznych pandemii koronowirusa. 50-procentowe ulgi w opłatach zostały dziś zatwierdzone na okres następnych 2 miesięcy - od 1 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Ilustracja do artykułu ulgi1grudnia2020.jpg

Ulgi dotyczą opłat stałych i rezerwacyjnych wynikającej z umów i Cennika Targowiska.

Już wcześniej Spółka LECH prowadząca Targowisko wraz z Miastem Białystok zdecydowała o zwolnieniach z opłat po wprowadzeniu stanu epidemii przez Rząd RP i obostrzeń, które spowodowały konieczność czasowego zamknięcia Targowiska.

Przez okres zamknięcia targowiska -  od 15 marca do 20 kwietnia 2020 r. – wszyscy prowadzący działalność na terenie obiektu byli całkowicie zwolnieni z opłat stałych i miesięcznej opłaty rezerwacyjnej.

Natychmiast po pierwszych sygnałach rządowych o możliwości zmniejszenia obostrzeń, Zarząd spółki LECH podjął decyzję o otwarciu Targowiska, by dzierżawcy jak najszybciej mogli wznowić działalność. Jednocześnie zdecydowano, by w pierwszym okresie po otwarciu, od 21 kwietnia do 14 czerwca, opłaty stałe i rezerwacyjne były pobierane w wysokości 50 % kwoty wynikającej z umów i cennika.

50-procentowe ulgi zostały przyznane ponownie od 1 września i obowiązują już od 7 miesięcy - do 31 marca 2021 r. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, okres obowiązywania ulg został przedłużony o kolejne 2 miesiące - do 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje na ten temat w Biurze Targowiska przy ul. Kawaleryjskiej.

Powrót na początek strony