Wirtualna wycieczka po nowoczesnej sortowni w ZUOK Hryniewicze

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po nowoczesnej sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, zarządzanej przez miejską spółkę P.U.H.P. LECH w Białymstoku.

Nowoczesna sortownia  odpadów surowcowych została uruchomiona 30 września 2016 r. w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Budowa została  zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”. Inwestorem jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok systemem gospodarki odpadami , opartym na selektywnej zbiórce, zakładzie termicznego przekształcania w Białymstoku oraz składowisku wraz z sortownią w Hryniewiczach.

Powstała linia technologiczna do odzysku odpadów w procesie sortowania o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych. Podobnie jak budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarni), również budowa sortowni dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, ale w ramach odrębnego projektu i odrębnego finansowania.

Więcej na temat ZUOK w Hryniewiczach >>

Spółka LECH zarządza drugą nowoczesną instalacją do gospodarowania odpadów - spalarnią odpadów komunlanych (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku). Ten obiekt również mozna obejrzeć wirtualnie.

WYCIECZKA WIRTUALNA PO ZUOK W BIAŁYMSTOKU >>

Powrót na początek strony