Wizyta przedstawiciel CEWEP w ZUOK w Białymstoku

Marta Gurin, Kierownik ds. Polityki i Technologii Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEWP) odwiedziła we wtorek Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu cewep1.jpg

CEWEP to europejska organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia producentów energii z odpadów działająca na rzecz tej gałęzi energetyki w Unii Europejskiej. Wizytacja zakładu była związana ze spotkaniem z Aliną Pisiecką, Wiceprezesem P.U.H.P. LECH, pełniącą jednocześnie funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Naszego gościa z Brukseli oprowadzał po Zakładzie Konrad Godebski, Dyrektor ZUOK Białystok.

Podczas spotkania omówiono sytuację prawną instalacji produkujących energię pochodzącą ze spalania odpadów komunalnych oraz szanse i zagrożenia płynące z ostatnich propozycji legislacyjnych w obrębie prawodawstwa Unii Europejskiej i w Polsce.

Obecnie w Unii Europejskiej trwa dyskusja nad włączeniem instalacji termicznego przekształcania odpadów do systemu EU ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Procedowana jest również rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, która ma na nowo zdefiniować m.in. czy energia z odpadów może być kwalifikowana jako ciepło odpadowe. CEWEP zaangażowane jest również w prace nad zmianą dyrektywy odpadowej, która ma określić m.in. jaka ma być pozycja termicznego unieszkodliwiania odpadów w europejskiej gospodarce odpadami.

Powrót na początek strony