Formularz zgłoszeniowy do zwiedzania ZUOK w Białymstoku

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę zapoznać się z regulaminem wycieczek (wraz z załącznikami), zasadami bhp i p.poż. obowiązującymi na terenie ZUOK w Białymstoku oraz z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dokumenty dostępne są na stronie poniżej.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy oczekiwać na kontakt ze strony pracownika PUHP "LECH" w celu ustalenia terminu wycieczki.
Powrót na początek strony