Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 22 wyników: Kategoria ×

Wykonanie okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska z instalacji i urządzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-09-19

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-09-26

Monitoring środowiska gruntowo -wodnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku - badanie gleby

Data utworzenia: 2018-09-07

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-09-14

Przeprowadzenie corocznego badania kontrolnego (AST) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

Data utworzenia: 2018-08-30

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-07

Dostawa odczynników chemicznych do laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-08-22

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-28

Rekultywacja terenu przyległego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-07-31

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-08

Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Białymstoku łącznie z zapewnieniem przez Wykonawcę odbioru i transportu próbek odpadów.

Data utworzenia: 2018-06-07

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-06-15

Przetarg nieograniczony DT.233.19.2018.AZ „,ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU URZĄDZEŃ,MASZYN I INFRASTRUKTURY W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU W ZAKRESIE MECHANICZNYM, INSTALACYJNYM I BUDOWLANYM"

Data utworzenia: 2018-04-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-04-16

Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-01-10

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-19

Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-01-04

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-10

Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r. w zakresie emisji do powietrza.

Data utworzenia: 2018-01-03

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-12

,,Świadczenie usługi transportu odpadów poprocesowych w 2018 roku"

Data utworzenia: 2018-01-03

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-12

,,Dostawy worków typu BIG - BAG do zestalania i stabilizacji popiołów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-21

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-02

,,Dostawy mocznika granulowanego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-20

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-29

Dostawy sproszkowanego węgla aktywnego luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku

Data utworzenia: 2017-12-15

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-22

Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-12-07

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2017-12-18

,,Konserwacja i remonty urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w okresie od 2018 roku do 2020 roku"

Data utworzenia: 2017-12-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-13

,,Dostawy wodorotlenku wapnia oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-13

,,Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego w 2018 roku”.

Data utworzenia: 2017-11-27

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-01

Powrót na początek strony