Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 13 wyników: Kategoria ×

Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-01-10

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-19

Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-01-04

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-10

Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r. w zakresie emisji do powietrza.

Data utworzenia: 2018-01-03

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-12

,,Świadczenie usługi transportu odpadów poprocesowych w 2018 roku"

Data utworzenia: 2018-01-03

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-12

,,Dostawy worków typu BIG - BAG do zestalania i stabilizacji popiołów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-21

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-02

,,Dostawy mocznika granulowanego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-20

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-29

Dostawy sproszkowanego węgla aktywnego luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku

Data utworzenia: 2017-12-15

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-22

Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-12-07

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2017-12-18

,,Konserwacja i remonty urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w okresie od 2018 roku do 2020 roku"

Data utworzenia: 2017-12-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-13

,,Dostawy wodorotlenku wapnia oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Data utworzenia: 2017-12-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-13

,,Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego w 2018 roku”.

Data utworzenia: 2017-11-27

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-01

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego w 2018 roku”.

Data utworzenia: 2017-11-09

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-17

Zapytanie Ofertowe DT.233.57.2017.AZ ,,Zakup samochodu osobowego typu SUV o DMC do 3,5 T na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku".

Data utworzenia: 2017-10-13

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-10-23

Powrót na początek strony