Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokali w halach targowych

P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ogłasza zapytanie ofertowe na dzierżawę lokali handlowo-usługowych lub gastronomicznych w halach targowych, które będą budowane na Targowisku Miejskim w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej (wjazd od ul. Ciołkowskiego).

Ilustracja do artykułu prezentacja222.jpg

1. Zapytanie ma na celu wyłonienie podmiotów, z którymi zostaną podpisane umowy dzierżawy lokali handlowo – usługowych lub gastronomicznych w dwóch Halach Targowych na Targowisku Miejskim w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej (wjazd od ul. Ciołkowskiego):

a) Hala A
- z lokalami na parterze, które planuje się przeznaczyć na handel artykułami przemysłowymi i działalność usługową,
- z lokalami usługowymi na piętrze;

b) Hala B z lokalami na parterze, które planuje się przeznaczyć na handel artykułami przemysłowymi, artykułami spożywczo-rolnymi (preferowane) oraz działalność usługową;

c) w obu Halach planowane jest przeznaczenie lokali na usługi gastronomiczne, w szczególności w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z planem.

2. Planowany termin oddania do użytku Hal Targowych do końca 2020 roku.

3. Minimalna stawka czynszu dzierżawnego za 1 m2 wynosi 29,00 zł netto. Jednocześnie jest to cena wywoławcza w niniejszym postępowaniu.
Stawka czynszu za m2 nie obejmuje opłaty za administrowanie oraz kosztów pobranej energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków na podstawie wskazań podliczników

4. W zapytaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

5. Pisemne oferty, wraz z dowodem wniesienia wadium, należy składać na każdy lokal oddzielnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 14:00 w  sekretariacie Spółki przy ul. Kamiennej 17 w Białymstoku lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o., ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki.

 

6. Plan rozmieszczenia lokali w poszczególnych Halach stanowi załącznik do Regulaminu zapytania ofertowego.

7. Szczegółowe informacje na temat:
- szczegółowych warunków udziału w postępowaniu,
- sposobu składania i oceny ofert,
- wadium,
- przebiegu postępowania,
- warunków podpisania umowy dzierżawy
zostały opisane w „Regulaminie zapytania ofertowego na dzierżawę lokali handlowo-usługowych lub gospodarczych w Halach Targowych, które będą budowane na Targowisku Miejskim w Białymstoku ul. Kawaleryjska (wjazd od ul. Ciołkowskiego)”

Szczegółowe warunki postępowania oraz plany lokali położonych znajdują się w załącznikach na dole strony.

Informacje można również uzyskać w Punkcie Informacyjnym Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej:
- telefonicznie nr 85 678 49 31 i 85 678 49 51
- pocztą e-mail hale.kawaleryjska@lech.net.pl. 

 

Powrót na początek strony