Zapytanie Ofertowe DT.233.57.2017.AZ ,,Zakup samochodu osobowego typu SUV o DMC do 3,5 T na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku".

Tytuł Zapytanie Ofertowe DT.233.57.2017.AZ ,,Zakup samochodu osobowego typu SUV o DMC do 3,5 T na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku".
Termin składania ofert/ wniosków 2017-10-23
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Otwarty
Powrót na początek strony