Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej elektrycznej rozdzielni głównej do zasilania istniejących rozdzielni elektrycznych, złącz kablowych, pawilonów handlowych, obwodów oświetlenia zewnętrznego i innych odbiorników zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Białymstoku przy ulicy Kawaleryjskiej 19/23”

Tytuł Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej elektrycznej rozdzielni głównej do zasilania istniejących rozdzielni elektrycznych, złącz kablowych, pawilonów handlowych, obwodów oświetlenia zewnętrznego i innych odbiorników zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Białymstoku przy ulicy Kawaleryjskiej 19/23”
Termin składania ofert/ wniosków 2018-09-25
Kategoria Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro
Status Otwarty
Powrót na początek strony