Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1.

Tytuł Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1.
Termin składania ofert/ wniosków 2018-11-07
Kategoria Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.
Status Otwarty
Powrót na początek strony