Zagospodarowanie odpadów w postaci surowców wtórnych powstałych w procesie R12 w ZUOK w Hryniewiczach

Tytuł Zagospodarowanie odpadów w postaci surowców wtórnych powstałych w procesie R12 w ZUOK w Hryniewiczach
Termin składania ofert/ wniosków 2018-09-30
Kategoria Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.
Status Otwarty

Zapraszamy do składania ofer na przyjęcie do zagospodarowania odpadów w postaci surowców wtórnych powstałych w procesie R12 z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

W procesie R12 - wymiany odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 na linii mechanicznego przetwarzania zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach - powstają surowce wtórne w postaci: papieru i makulatury, butelek PET, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, plastiku PP, PS, PE, HDPE. Odpady powstają w wyniku przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych i mogą być zanieczyszczone innymi substancjami.

Ogólne Warunki przekazania do zagospodarowania odpadów w postaci surowców wtórnych >>

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Działu Logistyki, Panią Katarzyną Mielech tel: 691 224 051, e-mail: k.mielech@lech.net.pl

Powrót na początek strony