Wykonanie przeglądów okresowych budynków, budowli i obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych na rzecz PHUP LECH Sp. z o.o. w roku 2018

Tytuł Wykonanie przeglądów okresowych budynków, budowli i obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych na rzecz PHUP LECH Sp. z o.o. w roku 2018
Termin składania ofert/ wniosków 2018-07-26
Kategoria Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony