Wykonanie okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska z instalacji i urządzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Tytuł Wykonanie okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska z instalacji i urządzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
Termin składania ofert/ wniosków 2018-09-26
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony