Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego w 2019 roku

Tytuł Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego w 2019 roku
Termin składania ofert/ wniosków 2018-11-07
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Otwarty
Powrót na początek strony