Rekultywacja terenu przyległego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Tytuł Rekultywacja terenu przyległego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
Termin składania ofert/ wniosków 2018-08-08
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony