Przetarg Nieograniczony nr.ref. DT.233.35.2018.AZ ,,Świadczenie usług konserwacyjnych, przeglądów oraz serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w zakresie instalacji, obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych oraz AKPiA"

Tytuł Przetarg Nieograniczony nr.ref. DT.233.35.2018.AZ ,,Świadczenie usług konserwacyjynch, przeglądów oraz serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w zakresie instalacji, obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych oraz AKPiA"
Termin składania ofert/ wniosków 2018-07-17
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony