Przeprowadzenie corocznego badania kontrolnego (AST) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

Tytuł Przeprowadzenie corocznego badania kontrolnego (AST) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.
Termin składania ofert/ wniosków 2018-09-07
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Otwarty
Powrót na początek strony