NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM DK.233.12.2018.IN UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO „LECH” SP. Z O.O. LOKALIZACJI ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU

Tytuł NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM DK.233.12.2018.IN UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO „LECH” SP. Z O.O. LOKALIZACJI ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU
Termin składania ofert/ wniosków 2018-10-15
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Otwarty
Powrót na początek strony