Monitoring środowiska gruntowo -wodnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku - badanie gleby

Tytuł Monitoring środowiska gruntowo -wodnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku - badanie gleby
Termin składania ofert/ wniosków 2018-09-14
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony