Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie eksploatacyjnej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku w 2018 r.

Tytuł Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie eksploatacyjnej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku w 2018 r.
Termin składania ofert/ wniosków 2017-12-22
Kategoria Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro
Status Unieważnione
Powrót na początek strony