Dostawy sproszkowanego węgla aktywnego luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku

Tytuł Dostawy sproszkowanego węgla aktywnego luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku
Termin składania ofert/ wniosków 2017-12-22
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony