Dostawa odczynników chemicznych do laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Tytuł Dostawa odczynników chemicznych do laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
Termin składania ofert/ wniosków 2018-08-28
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony