Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r. w zakresie emisji do powietrza.

Tytuł Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r. w zakresie emisji do powietrza.
Termin składania ofert/ wniosków 2018-01-12
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Otwarty
Powrót na początek strony