Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r.

Tytuł Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r.
Termin składania ofert/ wniosków 2018-01-19
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony