Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Tytuł Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
Termin składania ofert/ wniosków 2017-12-18
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Unieważnione
Powrót na początek strony