Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 10 wyników: Kategoria ×

Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie eksploatacyjnej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku w 2018 r.

Data utworzenia: 2017-12-14

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2017-12-22

Ogłoszenie o przetargu NAO.233.7.2017.IN „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w 2018 roku”

Data utworzenia: 2017-12-13

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-22

Zakup kontenerów uchylnych na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-12-01

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-05

Dostawa odpadów w postaci surowców wtórnych pochodzących z selektywnych zbiórki odpadów komunalnych

Data utworzenia: 2017-11-13

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-16

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby PUHP LECH - kalendarze na rok 2018

Data utworzenia: 2017-11-07

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-13

Dostawa odpadów w postaci surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów

Data utworzenia: 2017-10-24

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-06

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odpadów do termicznego przekształcania w procesie R1

Data utworzenia: 2017-10-23

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-06

Przygotowanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych Segreguję, świecę przykładem

Data utworzenia: 2017-10-23

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-10-30

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego przepompowni p.poż.

Data utworzenia: 2017-10-12

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-10-20

Realizacja stoisk edukacyjno – informacyjnych Nasz Białystok jest Eko

Data utworzenia: 2017-07-31

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-08-03

Powrót na początek strony