Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 21 wyników: Kategoria ×

Naprawa ścian wewnętrznych w 8 kontenerach KNEER

Data utworzenia: 2018-07-26

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-08-03

Zakup odpadów opakowaniowych wielomateriałowych po płynnej żywności typu Tetra Pak

Data utworzenia: 2018-07-16

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-07-25

Wykonanie przeglądów okresowych budynków, budowli i obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych na rzecz PHUP LECH Sp. z o.o. w roku 2018

Data utworzenia: 2018-07-10

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-07-26

Zakup odpadów opakowaniowych wielomateriałowych po płynnej żywności typu Tetra Pak

Data utworzenia: 2018-06-26

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-07-06

Dostawa kosiarki samobieżnej bijakowej do ZUOK Hryniewicze

Data utworzenia: 2018-04-23

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-04-30

Usługa naprawy specjalistycznych samochodów ciężarowych eksploatowanych przez Zamawiającego.

Data utworzenia: 2018-04-12

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-04-18

Usługa mycia i dezynfekcji pojazdów dostawczych i ciężarowych przy użyciu środków chemicznych przeznaczonych do tego typu prac.

Data utworzenia: 2018-04-11

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-04-13

Usługa mycia i dezynfekcji pojazdów dostawczych i ciężarowych przy użyciu środków chemicznych przeznaczonych do tego typu prac

Data utworzenia: 2018-03-28

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-03-30

Sukcesywne dostawy oryginalnych tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych

Data utworzenia: 2018-03-27

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-06

Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie eksploatacyjnej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku w 2018 r.

Data utworzenia: 2017-12-14

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2017-12-22

Ogłoszenie o przetargu NAO.233.7.2017.IN „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w 2018 roku”

Data utworzenia: 2017-12-13

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-22

Zakup kontenerów uchylnych na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-12-01

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-05

Dostawa odpadów w postaci surowców wtórnych pochodzących z selektywnych zbiórki odpadów komunalnych

Data utworzenia: 2017-11-13

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-16

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby PUHP LECH - kalendarze na rok 2018

Data utworzenia: 2017-11-07

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-13

Dostawa odpadów w postaci surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów

Data utworzenia: 2017-10-24

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-06

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odpadów do termicznego przekształcania w procesie R1

Data utworzenia: 2017-10-23

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-06

Przygotowanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych Segreguję, świecę przykładem

Data utworzenia: 2017-10-23

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-10-30

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego przepompowni p.poż.

Data utworzenia: 2017-10-12

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-10-20

Powrót na początek strony