Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 35 wyników: Kategoria ×

Przetarg nieograniczony NDZ.231.18.2018.DM ,,UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO LECH SP. Z O.O. (Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI ZUOK BIAŁYSTOK)"

Data utworzenia: 2018-10-23

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-10-31

Przetarg nieograniczony NDZ.231.17.2018.DM „Dostawa oleju napędowego do ZUOK w Hryniewiczach k/Białegostoku i dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2018-10-22

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-11-27

Ogłoszenie o zamówieniu NDZ.233.1.2018.KP na usługi społeczne pt. „USŁUGA DOSTARCZANIA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH”

Data utworzenia: 2018-10-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-10-19

Przetarg nieograniczony NDZ.231.15.2018.KP Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych i edukacyjnych „Nasz Białystok jest Eko”

Data utworzenia: 2018-08-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-16

Przetarg nieograniczony NDZ.231.11.2018.DM „Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego”

Data utworzenia: 2018-04-16

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-04-26

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-04-06

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-04-17

Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-03-27

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-04-10

Przetarg nieograniczony NDZ.231.8.2018.DM „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku”

Data utworzenia: 2018-03-27

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-05-04

Przetarg nieograniczony NDZ.231.9.2018.KP „Wykonanie instalacji zraszającej wraz z podkonstrukcją stalową w strefie przyjęć odpadów nowej sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2018-03-23

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-04-09

Przetarg nieograniczony NDZ.231.3.2018.DM „Świadczenie usługi przyjęcia i oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowo-socjalnych pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2018-02-14

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-02-28

Przetarg nieograniczony NDZ.231.5.2018.DM „Świadczenie usługi transportu odpadów balastowych w 2018 roku”

Data utworzenia: 2018-01-18

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-26

Ogłoszenie o Konkursie NIR.231.1.4.2018.AT „Konkurs architektoniczny zabudowy i zagospodarowania terenów Targowiska Miejskiego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej”

Data utworzenia: 2018-01-16

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-02-02

Przetarg nieograniczony NDZ.231.1.2018.DM „Najem ładowarki kołowej”

Data utworzenia: 2018-01-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-12

Przetarg nieograniczony NDZ.231.24.2017.DM „Wywóz nieczystości płynnych z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-12-12

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-20

Przetarg nieograniczony NDZ.231.20.2017.DM: "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP dedykowanego Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-12-05

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-17

Powrót na początek strony