Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 23 wyników: Kategoria ×

Przetarg nieograniczony NDZ.231.3.2018.DM „Świadczenie usługi przyjęcia i oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowo-socjalnych pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2018-02-14

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-02-28

Przetarg nieograniczony NDZ.231.5.2018.DM „Świadczenie usługi transportu odpadów balastowych w 2018 roku”

Data utworzenia: 2018-01-18

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-26

Ogłoszenie o Konkursie NIR.231.1.4.2018.AT „Konkurs architektoniczny zabudowy i zagospodarowania terenów Targowiska Miejskiego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej”

Data utworzenia: 2018-01-16

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-02-02

Przetarg nieograniczony NDZ.231.1.2018.DM „Najem ładowarki kołowej”

Data utworzenia: 2018-01-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-12

Przetarg nieograniczony NDZ.231.24.2017.DM „Wywóz nieczystości płynnych z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-12-12

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-20

Przetarg nieograniczony NDZ.231.20.2017.DM: "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP dedykowanego Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-12-05

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-17

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne NDZ.233.1.2017.DM: „USŁUGA OCHRONY MIENIA PUHP „LECH” SPÓŁKA Z O.O.”

Data utworzenia: 2017-11-28

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-14

Najem ładowarki kołowej

Data utworzenia: 2017-11-23

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2017-12-05

Przetarg nieograniczony NDZ.231.17.2017.DM "Dostawa oleju napędowego do ZUOK w Hryniewiczach k/Białegostoku i dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do ZUOK w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-11-03

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-12-11

Przetarg nieograniczony NDZ.231.19.2017.DM UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO LECH SP. Z O.O. (Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI ZUOK BIAŁYSTOK/SPALARNIA)

Data utworzenia: 2017-11-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-11-22

Przetarg nieograniczony NDZ.231.18.2017.DM „Dostawa dwóch samochodów asenizacyjnych do wywozu nieczystości płynnych na podwoziu używanym do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-10-27

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-11-07

Przetarg nieograniczony NZM.231.14.2017.DM "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-09-14

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-09-29

Dialog techniczny MZM.231.13.2017.IN związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej PUHP LECH Sp. z o.o.

Data utworzenia: 2017-08-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-08-30

Przetarg nieograniczony NZM.231.11.2017.DM „Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem Systemu Zabezpieczenia Przeciwpożarowego nowej Sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-08-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-09-06

Powrót na początek strony