Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 17 wyników: Kategoria ×

Przetarg nieograniczony NDZ.231.20.2017.DM: "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP dedykowanego Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-12-05

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-21

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne NDZ.233.1.2017.DM: „USŁUGA OCHRONY MIENIA PUHP „LECH” SPÓŁKA Z O.O.”

Data utworzenia: 2017-11-28

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-14

Najem ładowarki kołowej

Data utworzenia: 2017-11-23

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2017-12-05

Przetarg nieograniczony NDZ.231.17.2017.DM "Dostawa oleju napędowego do ZUOK w Hryniewiczach k/Białegostoku i dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do ZUOK w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-11-03

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-11

Przetarg nieograniczony NDZ.231.19.2017.DM UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO LECH SP. Z O.O. (Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI ZUOK BIAŁYSTOK/SPALARNIA)

Data utworzenia: 2017-11-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-11-22

Przetarg nieograniczony NDZ.231.18.2017.DM „Dostawa dwóch samochodów asenizacyjnych do wywozu nieczystości płynnych na podwoziu używanym do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-10-27

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-11-07

Przetarg nieograniczony NZM.231.14.2017.DM "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-09-14

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-09-29

Powrót na początek strony