,,Konserwacja i remonty urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w okresie od 2018 roku do 2020 roku"

Tytuł ,,Konserwacja i remonty urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w okresie od 2018 roku do 2020 roku"
Termin składania ofert/ wniosków 2017-12-13
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony