,,Dostawy worków typu BIG - BAG do zestalania i stabilizacji popiołów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Tytuł ,,Dostawy worków typu BIG - BAG do zestalania i stabilizacji popiołów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"
Termin składania ofert/ wniosków 2018-01-02
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony