,,Dostawy wodorotlenku wapnia oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Tytuł ,,Dostawy wodorotlenku wapnia oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"
Termin składania ofert/ wniosków 2017-12-13
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony