,,Dostawy mocznika granulowanego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"

Tytuł ,,Dostawy mocznika granulowanego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 roku"
Termin składania ofert/ wniosków 2017-12-29
Kategoria Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro
Status Rozstrzygnięty
Powrót na początek strony