Zwolnienie z opłat z tytułu czynszu w okresie 15.03.-20.04.2020 r. na Targowisku

W związku z trwającym stanem epidemii, spółka LECH informuje, że nie będą pobierane opłaty stałe z tytułu czynszu oraz miesięczne opłaty rezerwacyjne za okres od dnia 15 marca 2020 roku do dnia 20 kwietnia 2020 roku, od dzierżawców Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej 19/23.

Ilustracja do artykułu targowisko_banner.jpg

Faktura za miesiąc marzec 2020 roku powinna być opłacona w całości.

Natomiast nadwyżka opłaty wniesionej za marzec zostanie rozliczona z kolejną fakturą VAT wystawioną za pełny miesiąc kalendarzowy, w którym opłaty będą ponownie naliczane. 

Powrót na początek strony