Zasady bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim od 21 kwietnia 2020 r.

Od 21 kwietnia otwarte zostaje Targowisko Miejskie przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 w Białymstoku. Prowadzących działalność handlową oraz kupujących obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Ilustracja do artykułu nastrone.jpg

WYMAGANIA DLA DZIERŻAWCÓW PUNKTÓW HANDLOWYCH

Dzierżawcy punktów handlowych muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:
• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);
• zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;
• dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia, co najmniej raz na godzinę;
• zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki
• lub zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Klienci robiący zakupy na Targowisku Miejskim zobowiązani są do:
• zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy kupującymi – co najmniej 2 metry;
• stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;
• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).

GODZINY OTWARCIA TARGOWISKA

Od 21 kwietnia Targowisko jest czynne codziennie w godzinach 5.00-17.00.

Zgodnie z przepisami, na targowiskach nie obowiązują ograniczenia dotyczące godzin obsługi w wieku powyżej 65 roku życia.

Powrót na początek strony