Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku w czerwcu 2018 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 5/2016 z dnia 23 luty 2016 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu.

Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego i w Biurze Spółki przy ulicy Kamiennej 17 w Białymstoku.

Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:

SEKTOR A:

6, 6 X, 7, 7 X, 8 X, 15, 32, 43, 59, 61, 85, 92, 93, 97, 145, 186,190, 202, 227, 228, 235, 248, 267, 268, 275,

SEKTOR B:

43, 46, 57, 59, 61, 63, 82, 121, 125,133,

SEKTOR BEMA:

14, 36, 37, 38, 39, 71, 80, 86,116,123, 133 X, 138, 235, 239, 244, 290, 293, 374, 383, 386 X, 404, 405, 437, 459, 468 X, 481, 482, 501, 509, 510, 518, 519, 520, 533, 562,

SEKTOR C:

25, 28,150, 178, 224,

SEKTOR D:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 21, 87, 88, 103,120,

SEKTOR F:

1, 1 X, 64, 84,

SEKTOR H:

29, 30,

SEKTOR J:

39,

SEKTOR P :

15,16,  49, 50, 51, 52, 63/1, 64

SEKTOR SX:

15, 27, 29, 82, 93, 94, 95, 96,

SEKTOR W:

3, 4 X, 12, 13, 49, 56, 72, 86, 87, 93,

SEKTOR Z:

44,

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Biura PUHP Lech Sp. z o.o., Białystok, ul. Kamienna 17, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działki do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:

SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 268 – 188 PLN,

SEKTOR B: 269 PLN

SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek 80,116, 293 – 188 PLN, 562-300 PLN

SEKTOR C: 172 PLN,

SEKTOR D: 172 PLN

SEKTOR F: 172 PLN

SEKTOR H: 172 PLN

SEKTOR J: 172 PLN

SEKTOR P: 269 PLN

SEKTOR SX: 188 PLN

SEKTOR W: 172 PLN

SEKTOR Z: 107 PLN,

Oferty są przyjmowane od 11.06.2018 do 25.06.2018 do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2018 o godzinie 1015  w siedzibie Spółki „LECH” w Białymstoku ul Kamienna 17. 

Pełna informacja na stronie Targowiska Miejskiego kawaleryjska.com >>

Powrót na początek strony