Wolne działki do przetargu na Targowisku Miejskim we wrześniu 2017 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 5/2016 z dnia 23 luty 2016 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu.

Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego i w Biurze Spółki przy ulicy Kamiennej 17 w Białymstoku.

Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:
SEKTOR A:
6, 6 X, 7, 7 X, 8 X, 32, 78, 85, 92, 93, 98, 145, 148, 155, 194, 200, 202, 255, 259, 267, 268,
SEKTOR B:
4, 61, 63,78, 82, 121, 123, 141, 141 X,
SEKTOR BEMA:
14, 36, 37, 38, 39, 71, 80, 86, 107,116, 118,123, 133 X, 138, 139, 143, 235, 238, 239, 244, 262 X, 290, 293, 374, 386 X, 421,459, 468 X, 481, 482, 501, 509, 510, 516, 518, 533,
SEKTOR C:
7, 7 X, 19, 25, 68, 87, 97, 98, 100, 150, 178, 188, 190, 224,
SEKTOR D:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 19, 21, 31, 33, 41, 42, 81, 120, 122,
SEKTOR F:
36, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 84, 91,
SEKTOR H:
1, 2, 3, 4, 5, 8, 24, 25, 27, 33, 35, 37, 38, 41,
SEKTOR P :
2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 63/1, 64
SEKTOR SX:
29, 93, 96,
SEKTOR W:
21,49, 56 X, 64, 74, 76, 86, 87, 89 X,
SEKTOR Z: 44,
PAWILON D – 42 m2
PAWILON 6: lokal 8(37,50 m2 ),

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Biura PUHP Lech Sp. z o.o., Białystok, ul. Kamienna 17, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działki do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:
SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 268 – 188 PLN,
SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki 141 X – 300 PLN,
SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek 26, 80, 98, 107, 108,116, 293 – 188 PLN,
SEKTOR C: 172 PLN,
SEKTOR D: 172 PLN z wyłączeniem działki 26 – 188 PLN,
SEKTOR F: 172 PLN z wyłączeniem działek 65, 66, 67, 69 – 188 PLN, 70 – 263,
SEKTOR H:  172 PLN z wyłączeniem działek 3, 4, 5, 41, -188 PLN   37, 38 - 423 PLN,
SEKTOR P: 269 PLN z wyłączeniem działki 2 P -29 m2  - 458 PLN,
SEKTOR SX: 188 PLN,
SEKTOR W: 172 PLN z wyłączeniem działek 56 X, 74 – 188 PLN,
SEKTOR Z: 107 PLN,
Lokal w Pawilonie D 42 m2  - 427 PLN,
PAWILON 6: 521 PLN,

Oferty są przyjmowane od 11.09.2017 do 25.09.2017 do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 25.09.2017 o godzinie 1015  w siedzibie Spółki „LECH” w Białymstoku ul Kamienna 17.  

Zasady przetargu wolnych działek na Targowisku Miejskim >>


Powrót na początek strony