Wolne działki do przetargu na Targowisku Miejskim w listopadzie 2017 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 5/2016 z dnia 23 luty 2016 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu.

Ilustracja do artykułu targowisko_dzialki.jpg

Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:
SEKTOR A:
4, 6, 6 X, 7, 7 X, 8 X, 15, 32, 61, 78, 85, 92, 93, 97, 98, 145, 148, 155,190, 194, 200, 202, 255, 259, 267, 268,
SEKTOR B:
61, 63,78, 82, 123, 133,141, 141 X,
SEKTOR BEMA:
14, 36, 37, 38, 39, 71, 80, 86, 107,116, 118,123, 133 X, 138, 139, 143, 235, 238, 239, 244, 262 X, 290, 293, 374, 386 X, 401, 421,459, 468 X, 481, 482, 485, 501, 509, 510, 516, 518, 533, 556, 562,
SEKTOR C:
19, 25, 68, 87, 150, 178, 190, 224,
SEKTOR D:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 19, 21, 31, 33, 41, 42, 81, 120, 122,
SEKTOR F:
36, 62, 64, 72, 84, 91,
SEKTOR H:
1, 2, 3, 4, 5, 8, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 41,
SEKTOR P :
2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 63/1, 64
SEKTOR SX:
29, 59, 60, 93, 96,
SEKTOR W:
3, 4 X, 12, 14, 21, 35, 49, 56, 64, 72, 86, 87, 93,
SEKTOR Z: 44,
PAWILON D – 42 m2

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Biura PUHP Lech Sp. z o.o., Białystok, ul. Kamienna 17, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działki do poddzierżawy.  

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:
SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 268 – 188 PLN,
SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki 141 X – 300 PLN,
SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek 26, 80, 98, 107, 108,116, 293 – 188 PLN, 562-300 PLN
SEKTOR C: 172 PLN,
SEKTOR D: 172 PLN z wyłączeniem działki 26 – 188 PLN,
SEKTOR F: 172 PLN
SEKTOR H: 172 PLN z wyłączeniem działek 3, 4, 5, 41, -188 PLN   37, 38 - 423 PLN,
SEKTOR P: 269 PLN z wyłączeniem działki 2 P -29 m2  - 458 PLN,
SEKTOR SX: 188 PLN,
SEKTOR W: 172 PLN
SEKTOR Z: 107 PLN,
Lokal w Pawilonie D 42 m2  - 427 PLN,

Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego i w Biurze Spółki przy ulicy Kamiennej 17 w Białymstoku.

Oferty są przyjmowane od 13.11.2017 do 27.11.2017 do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2017 o godzinie 1015  w siedzibie Spółki „LECH” w Białymstoku ul Kamienna 17. 

Powrót na początek strony