Wolne działki do przetargu na Targowisku Miejskim w lutym 2018 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje o przetargu na udostępnianie wolnych działek poddzierżawcom od 1 marca 2018 r.

Ilustracja do artykułu targ.jpg

Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:

SEKTOR A:

4, 6, 6 X, 7, 7 X, 8 X, 15, 32, 61, 78, 85, 92, 93, 97, 145, 155, 186,190, 194, 200, 202, 235, 259, 267, 268, 275,

SEKTOR B:

4, 43, 46, 57, 61, 63,74, 82,121, 123, 133, 141 X, 125,

SEKTOR BEMA:

14, 36, 37, 38, 39, 71, 80, 86,116,123, 133 X, 138, 235, 238, 239, 244, 262 X, 290, 293, 374, 383, 386 X, 421,459, 468 X, 481, 482, 501, 509, 510, 518, 533, 562,

SEKTOR C:

19, 25, 28, 68, 87, 150, 178, 190, 224,

SEKTOR D:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 21, 31, 41, 42, 87, 88, 103,108,120,

SEKTOR F:

36, 64, 84, 91,

SEKTOR H:

36,

SEKTOR I:

26 (6 m2 ),

SEKTOR P :

16,  49, 50, 51, 52, 63/1, 64

SEKTOR SX:

27, 29, 82, 93, 94, 95, 96,

SEKTOR W:

3, 4 X, 12, 49, 56, 72, 86, 87, 93,

SEKTOR Z:

44, 52,

PAWILON 3 – 45 m2

PAWILON D – 42 m2

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Biura PUHP Lech Sp. z o.o., Białystok, ul. Kamienna 17, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działki do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:

SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 268 – 188 PLN,

SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki 141 X – 300 PLN,

SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek 26, 80, 98,108,116, 293 – 188 PLN, 562-300 PLN

SEKTOR C: 172 PLN,

SEKTOR D: 172 PLN

SEKTOR F: 172 PLN

SEKTOR H: 172 PLN

SEKTOR I: 300 PLN

SEKTOR P: 269 PLN

SEKTOR SX: 188 PLN

SEKTOR W: 172 PLN

SEKTOR Z: 107 PLN,

PAWILON 3: 628 PLN

Lokal w Pawilonie D 42 m2  - 427 PLN,

Oferty są przyjmowane od 12.02.2018 do 26.02.2018 do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2018 o godzinie 1015  w siedzibie Spółki „LECH” w Białymstoku ul Kamienna 17.

Powrót na początek strony