Selektywna zbiórka odpadów bez zmian w Białymstoku w 2017 r.

Bez zmian pozostaną w 2017 roku zasady selektywnej zbiórki odpadów w Białymstoku. Mieszkańcy miasta muszą segregować odpady dzieląc je przede wszystkim na suche surowce, opakowania szklane i zmieszane odpady. Tego systemu nie zmienią nowe przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska. Dotychczasowe zasady będą obowiązywać w Białymstoku co najmniej do jesieni 2018 roku.

Ilustracja do artykułu selektywna_bezmian.jpg

1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska rozszerzające obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Przepisy przewidują jednak czas na zmianę systemu w gminach do czasu zakończenia obecnie trwajacych umów na odbiór odpadów, a najpóźniej do 2022 roku. W Białymstoku nowe umowy będą zawierane dopiero pod koniec 2018 r.

W Białymstoku odpady segregujemy dzieląc na:
- suche surowce
- zmieszane odpady komunalne
- szkło opakowaniowe
- odpady wielkogabarytowe
- odpady zielone.

Dodatkowo prowadzona jest dobrowolna segregacja w położonych na terenie całego Białegostoku punktach selektywnej zbiórki odpadów, gdzie następuje podział
na:
- odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulaturę
- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali.

Mieszkańcy decydują, które odpady zostaną spalone

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że suche surowce (tworzywa sztuczne, metale i papier) oraz opakowania szklane kierowane są do nowoczesnej sortowni w ZUOK Hryniewicze. Tam są sortowane i część z nich przekazywana jest do firm recyklingowych do ponownego wykorzystania.

Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia) trafiają natomiast te śmieci, które mieszkańcy Białegostoku wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne. Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów w Białymstoku

SZKŁO OPAKOWANIOWE
Do pojemników i worków na szkło opakowaniowe należy wrzucać opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek:
- opakowania szklane,
- butelki,
- słoiki.
Mycie oraz usuwanie etykiet nie jest konieczne.
Nie należy wrzucać: luster i szkła zbrojonego, zużytych żarówek i lamp jarzeniowych, porcelany, szyb okiennych, szkła nietłukącego.

SUCHE SUROWCE
Do pojemników i worków oznaczonych słoneczkiem wyrzucamy suche, zgniecione, niezabrudzone i bez zawartości:
Makulaturę: gazety i czasopisma, książki, zeszyty, tekturę, karton, ulotki.
Plastiki oraz opakowania wielomateriałowe: puste butelki PET, puste kartony po soku i mleku, puste butelki po kosmetykach i środkach czystości, opakowania po żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych folię aluminiową, kapsle i nakrętki, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, itp.), drobny złom.

ZMIESZANE KOMUNALNE
Pozostałe odpady po oddzieleniu: szkła opakowaniowego, suchych surowców, odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV/AGD oraz odpadów problemowych i niebezbiecznych.
Do pojemników na odpady komunalne zmieszane oznaczone znakiem z kroplą wrzucamy resztki żywności, artykuły higieniczne (pieluchy, wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki papierowe), opakowania zabrudzone i z zawartością, niedopałki papierosów. Czyli odpady, których nie da się ponownie przetworzyć oraz odzyskać z nich surowców.

 

Powrót na początek strony